Technical Services
Maintenance and repair of DOPAG dosing systems

Tekniska tjänster

Underhåll och reparation: vårt serviceteam finns här för dig

När ett doserings- och blandningssystem går sönder stannar produktionen och en lösning måste hittas snabbt. För att hålla din produktion igång på ett säkert och tillförlitligt sätt erbjuder vi dig förstklassig service av våra doserings- och blandningssystem.

Vårt team av kvalificerade och erfarna servicetekniker tar hand om regelbundet underhåll och reparationer av ditt system. De kan arbeta internt eller direkt i dina lokaler.

Underhåll
Regelbundet underhåll av doseringssystem och komponenter bidrar till att förhindra oplanerade reparationer. Detta förlänger livslängden och säkerställer en jämn kvalitet på dina produkter! Underhållsintervallet beror på olika faktorer, till exempel materialet eller produktionstätheten.

Under underhållet kontrollerar och ser våra tekniker över alla relevanta delar av doseringssystemet, t.ex. pumpen eller blandningshuvudet. Vi rekommenderar byte av kritiska reservdelar och tillhandahåller reservdelspaket för detta ändamål. Våra tekniker utför sedan en funktionskontroll och verifierar kvaliteten på blandningsförhållandet och utmatningshastigheten. Efter detta kan du återgå till tillförlitlig produktion med ett kvalitetssäkrat system.

Reparationer
Om du behöver reparera ditt doseringssystem eller en systemkomponent tar vi också hand om detta. Våra erfarna servicetekniker reparerar dina komponenter och ditt system och ser till att din produktion fungerar effektivt.

Ta kontakt med oss - vi ser fram emot din fråga!

E-tjänster

We offer you a range of services online for testing, machine acceptance and training.

Vi anser att den viktigaste byggstenen för ett framgångsrikt samarbete är ett bra partnerskap. Därför erbjuder vi också alla våra tjänster online - oavsett om det är för snabb och enkel kommunikation vid problem med ditt system eller för omfattande tester och utbildning. Vid tester kan du till exempel följa exakt vad som händer på distans via fyra olika kameravyer. Boka ett bekvämt möte och spara tid och resekostnader.

Våra onlinetjänster omfattar bland annat följande:

  • Videoströmning av acceptansprotokoll (FAT) för ditt mät- och blandningssystem.
  • Videoströmning av tester: förberedande möten och diskussioner om testmål, genomförande av tester.
  • Felsökning
  • Utbildning av användare och underhåll