Kammarens doseringsventiler

Extremt noggrann och droppfri dosering av vätskor

Kamerdoseringsventiler används för punktvis applicering av medier med låg till hög viskositet. Jämfört med nåldoseringsventiler erbjuder de ett större utbud av skottstorlekar. Tack vare en innovativ konstruktion med en "snuff back"-effekt är dessa ventiler karakteristiska för sin höga processtabilitet och droppfria applicering vid dosering av lågviskösa medier. Skottstorleken bestäms av kammarvolymen, som kan justeras inom ett förutbestämt område med hjälp av en stoppskruv. Doseringscykeln styrs antingen pneumatiskt eller elektriskt via en magnetventil. Denna ventilserie möjliggör en mycket repeterbar dosering av små mängder upp till 100 ml inom korta cykeltider. Manuell tillämpning med ett handtag är lika möjlig som integrering i en helautomatiserad process.

Funktioner

  • Punkttillämpning (volymetrisk mätning)
  • Sprutstorlek 0,05 - 100,00 ml (beroende på modell)
  • Inmatningstryck för material 40 - 80 bar
  • Kompatibel med slagdetektering
  • Snuff -back-effekt

Alternativ

  • Magnetventilplatta 24 V
  • Signalgenerator med olika kablar
  • Olika adaptrar och nålspetsar
  • Pneumatiskt eller elektriskt handtag

Jämför flera produkter och beställ dem online!

Besök vår produktportal nu