Smörjpumpar

Matar ditt material rent och tillförlitligt med DOPAG

DOPAG har utvecklat ett särskilt sortiment av fatpumpar för bearbetning av smörjmedel. I lubriLine-pumpsortimentet finns dubbelverkande kulventil- och kolvpumpar som levererar fetter och oljor i konsistensklass NLGI 0-3. Materialet matas direkt från originalbehållare. LubriLine fettpumpar är ett idealiskt alternativ antingen som centrala materialförsörjningssystem eller som enskilda matningsstationer. Samtidigt som deras modularitet, robusthet och låga underhållsbehov gör dem till ett värdefullt tillägg till alla dispensieringsanläggningar är de också mycket ekonomiska och lämnar endast minimala mängder materialrester i behållaren.

Funktioner

  • Leverans av material med låg till medelhög viskositet
  • Flödeshastighet upp till 1,2 liter/minut vid 40 dubbla slag
  • Tryckförhållande upp till 30:1
  • Kompatibel med smörjmedel av NLGI-klass 0 - 3.
  • Differentialkolvpumpar med snabbkopplande tryckluftsmotorer.
  • 1- eller 2-handsmanövrering
  • Modulär konstruktion med konfigurerbara komponenter

Jämför flera produkter och beställ dem online!

Besök vår produktportal nu

Pumpkonfiguration med DOPAG ID-generatorn

Med vår ID-generator kan du konfigurera din pump i ett enda steg och skapa dess identifieringskod direkt. Med koden kan du beställa din nya pump direkt eller begära en offert.

Klicka här och skapa din specifika lubriLine-pump!

Tandempumpar

Alla DOPAG-pumpar finns i tandemversion. Med en automatisk mekanism som växlar mellan pumparna, avbryter inte bytet av behållare med dessa pumpar produktionsprocessen.

Klicka här för mer information!

Tekniska specifikationer

Basic version P30-LL P80-LL P200-LL    
Tandem-/dubbeltrumpump X X X X X
Pump med stativ - - - -  
Enhandskontroll X X X X  
Tvåhandskontroll X X X X  
Tryckförhållande (drivning) 10:1 /30:1 10:1 /30:1 10:1 /30:1 10:1 /30:1  
Flödeshastighet (med 40 dubbla slag) l/min 1.2 1.2 1.2 1.2  
Materialets viskositet (kulventilpump/chop check pump) NLGI 0-3 0-2 / 0-3 0-2 / 0-3 0-2 / 0-3  
Arbetstryck (drivning 10:1 / 30:1) bar 10-60 / 30-180 10-60 / 30-180 10-60 / 30-180 10-60 / 30-180 10-60 / 30-180
Luftförbrukning vid 40 dubbla slag (drivning 10:1 / 30:1) l/min 110 / 270 110 / 270 110 / 270 110 / 270  
Dimension grundplatta (A x B)mm 600 x 550 600 x 550 600 x 550 900 x 600  
Höjd indragen (C) (1H- / 2H-styrning) mm 997 1170/1220 1440/1480    
Utdragen höjd (C)mm 1481 1900 2450    
Vikt utan behållare (1H- / 2H-styrning)kg 71/84 82/89 138/151    
Maximal behållarhöjdmm 480 750 880    
Maximal storlek på behållare 30 80 200    
Maximalt behållar-Ø utvändigt 435 435 575