Linjeintegrerade produktionsceller

Automatiserade doseringssystem för krävande produktionsprocesser

DOPAG erbjuder en komplett inline-lösning för helautomatiskt genomförande av flera arbetssteg i sekvens. Till exempel kan plasmaförbehandling, limning och tätning samt sammanfogningsprocesserna utföras i tre sammankopplade celler.

 • Cleaning
 • Brushing
 • Priming
 • Plasma
 • Gas flame
 • Pyrosil (based on plasma or gas flame)
 • Corona
 • Application for single- and multiple-component adhesives and sealants and potting compounds
 • Various robot and coordinate systems, as well as application types (round and triangle beads, spraying, thin layer)
 • Precise adhesive application through a reproducible positioning of the applications needle
 • Manual, semi-automatic or fully automatic systems depending on the degree of automation
 • Joining of components and logging
 • Application of adhesive pads or hotmelts, to keep the components handling capable until the adhesive cures
 • Integration of joining technologies: Hot embossing, clinching, driving
 • Part feeding by transfer systems, rotary indexing tables or sorting pots
 • Preparation of workpieces in workpiece carriers
 • Describing and documenting the processing state of the workpieces in the carrier
 • Curing systems: Infrared, ultraviolet (UV), medium frequency technology, continuous furnaces, buffer sections
 • Quality assurance: Volumetric measuring systems, verification of material application (position and quality), component quality assurance and measuring
 • Process data archiving, process visualization: Data carriers (USB, flashcard), network, SCADA systems

Tillämpningar för automatiserad mätutrustning

Beprövad teknik av hög kvalitet från DOPAG används för dosering och blandning. Bland de tillgängliga doseringssystemen finns enkel- och dubbelverkande kolvdoser med hydraulisk eller elektrisk drivning samt kugghjulspumpar och progressiva kavitetspumpar med trefasasynkron- eller servomotorer. Våra doseringssystem erbjuder en felfri bearbetning av lim, tätningsmaterial och ingjutningsmaterial på basis av silikoner, polyuretaner, polysulfider, epoxier, akrylater, upp till hybridmaterial och andra avancerade material. Appliceringsmetoden för limning och tätning styrs av applikationen och sträcker sig från runda pärlor via triangulära pärlor till rulleapplikation.