ladomix: doseringssystem för laminering

Ett system för dosering av lim inom förpackningsindustrin

Ladomix är ett kompakt, mobilt doserings- och blandningssystem för laminering inom förpackningsindustrin. Den bearbetar lösningsmedelsfria, självnivellerande tvåkomponentslamineringslim av polyuretan i ett blandningsförhållande på 100:100 till 100:10. Materialet doseras sedan i springan mellan lamineringsmaskinens rullar och appliceras på förpackningens ytterfilm. Slutligen limmas den yttre filmen på den inre filmen.

Materialbehållare med en kapacitet på 60 l används för materialtillförsel. Dessa fylls automatiskt på antingen genom vakuum med hjälp av en sugsats som ingår i standardutförandet eller med trumpumpar, som är tillval. Materialbehållarens fyllnadsnivå övervakas kontinuerligt av en uppsättning analoga stavsonder. Doseringen sker med hjälp av högprecisionskugghjulspumpar som installeras inuti materialbehållaren nära botten och under materialnivån. Dessa drivs av asynkrona trefasmotorer. Båda kugghjulspumparna är utrustade med övertrycksskydd i standardutförande. Ladomix har ett statiskt blandningssystem som standard, bestående av en 2K-ventil med ett statiskt blandningsrör av plast. Blandningsröret kan bortskaffas billigt efter att materialet har härdat, så att upparbetad och miljöskadlig sköljning effektivt undviks.

Funktioner och fördelar

 • Kuggdoseringspumparna är monterade inuti kärlen och under materialnivån, vilket innebär att
  • Minskat underhåll genom att eliminera inre pumptätningar.
  • Inga pumptätningar mellan material och atmosfär (inget materialläckage).
  • Ingen trycksättning av materialkärlen, vilket innebär att det inte krävs någon lufttorkning.
  • Optimal konditionering av materialet.
 • Vakuumbehandling, därför
  • Påfyllning av material kan ske via suglansar för att undvika produktionsstopp (beroende på viskositet).
  • Ingen materialförlust vid användning av påfyllningspumpar (ingen avluftning nödvändig).
 • Standardsystemet kan utökas med tillval, vilket innebär att alla vanliga lamineringsklämmor kan bearbetas.

Standard

 • Kontrollskåp monterat på ett rörligt chassi.
 • Materialkärl med
  • nivåkontroll
  • anslutning för vakuumpumpump
 • Automatisk återföring via suglansar från vakuum
 • Manuell avgasning via membranvakuumpumpump
 • Kuggdoseringspumpar med övertrycksskydd. Kuggdoseringspumparna monteras under materialnivån för att dosera från vakuum.
 • Statisk blandning
  • 2K-ventil
  • Statisk engångsblandare.
 • Dator för dosering med ett operativsystem med flera arbetsuppgifter i realtid (64 program kan lagras).
 • Pekskärm
 • Internt USB-gränssnitt med funktion för säkerhetskopiering/återställning.

Valfritt

 • Påfyllningspump
 • Silikafilter för trumventilation
 • Närhetsbrytare för lägeskontroll av kulventilerna för påfyllning.
 • Materialfilter vid inloppet till kärlet
 • Uppvärmning
 • Kontroll av blandningsförhållandet
 • Reglering av blandningsförhållandet
 • Kontrollprogram för pumpen inkl. övervakning av rotationshastigheten
 • Olika doseringssystem
 • Externt USB-gränssnitt
 • Vecko-/daglig timer
 • Nivåreglering i rullspalten med alternativt start/stopp-läge eller kontinuerligt reglerad utmatningshastighet och automatisk beräkning av skikttjocklek.

 

Tekniska specifikationer ladomix

 1. Flödeshastighet

  Upp till 4 l/min, beroende på blandningsförhållande och viskositet.

 2. Blandningsförhållande

  100:100 till 100:10, i volym

 3. Maximalt arbetstryck

  70 bar max.

 4. Blandningssystem

  statisk

 5. Materialförsörjning

  Materialkärl 60 l

 6. Viskositetsintervall

  100 till 50 000 mPas (för behandlingstemperatur)

 7. Material

  Polyuretan, epoxi, kisel

 8. Materialegenskaper

  Ej ifylld

 9. Strömförsörjning

  3 x 400 V / 50 Hz / 32 A

 10. Maximalt luftinloppstryck

  6 bar max.

 11. Mått, L x B x H

  ca. 1,330 x 1,210 x 1,560 mm

 12. Vikt

  ca. 470 kg