När är det fördelaktigt att byta från manuell applicering till maskinell applicering av material?

Enskilda förutsättningar styr valet av det optimala mät- och blandningssystemet

Flytande och pastösa material används till att permanent binda ihop, täta och gjuta in komponenter. Valet av appliceringsmetod samt doserings- och blandningssystem styrs av de olika processparametrarna.

Första frågan vid planeringen av en ny produktionsprocess bör inte vara om appliceringen skall ske manuellt eller maskinellt. Inte heller huruvida utrustningen skall vara högteknologisk eller inte. Man börjar istället med att definiera de mål som skall uppnås och identifiera materialets egenskaper vid olika förhållanden. 

Först när samtliga relevanta påverkansvariabler har identifierats och mål fastställts kan man avgöra om produktionsprocessen skall ske manuellt eller maskinellt.

Manuella applikationer

Om en ny appliceringsprocess skall installeras är det lämpligt att testa de första preliminära stegen manuellt genom att materialet appliceras med pensel eller patron på en prototyp. Då kan grundläggande genomförbarhet kontrolleras snabbt och enkelt tidigt i processen.

Inom vissa applikationer är manuell applicering nästan alltid det primära valet.
Det gäller t ex vid ”enkla" applikationer som inte ställer några direkta krav på materialegenskaper eller det visuella resultatet.

Även då långa limsträngar skall läggas är det för det mesta mer fördelaktigt ur ett hanteringsperspektiv med manuell applicering, t ex vid 8-meterslimning av flygplanskropp. Även vid storskalig tillverkning, till exempel inom bygg- och transportindustrin, är manuella lösningar i allmänhet att föredra.

 

Vidareutveckling från manuell till maskinell bearbetning

Övergången från manuell till maskinell bearbetning är ett betydande steg vid vidareutveckling av en produktionsprocess.  Det är inte möjligt att ge ett generellt råd om vilka kriterier som är viktigast i beslutet om uppgradering eller ej - men det brukar vara en eller två faktorer som är avgörande (dessa faktorer varierar) om maskinell bearbetning är lönsam eller inte. 

Investeringen i ett doserings- och blandningssystem är ofta lönsamt vid stora volymer och höga kvalitetskrav, samt för applikationer som inte kan utföras manuellt.
Produktionskostnaderna minskar genom tidsbesparing, finare toleranser och därmed färre reklamationer samt mindre materialspill och färre förpackningar att kassera.

En lösning som i vissa fall kan vara intressant är att doserings- och blandningsmaskinen packar om material från stora fat till materialpatroner för manuellt bruk. Materialpriset blir betydligt lägre jämfört med färdigköpta patroner och för även med sig besparingar i logistikprocessen. Den här lösningen kräver dock att en viss mängd material hanteras för att vara lönsam.

Samverkan mellan applikationen och produkten

I valet av vilken doseringsmetod som är mest lämplig spelar samspelet mellan applikationen och slutprodukten en viktig roll. Om kraven på slutprodukten är höga ställs även höga krav på applikationen. Då är ofta det mest lämpliga alternativet maskinell eller möjligen automatiserad (robotassisterad) bearbetning.

Manuell applicering medför alltid en viss osäkerhet om huruvida slutprodukten uppfyller de fastställda kraven. Även en liten skillnad i ett blandningsförhållande kan leda till stora skillnader i slutproduktens kvalitet; till exempel variationer i hållfasthet eller ökad känslighet för kyla eller fukt.

Det kan vara svårt att manuellt applicera lim- eller tätningsmassa med hundraprocentig precision. Manuell applicering innebär i allmänhet överdosering för att säkerställa en säker sammanfogning, komponenten kan då istället uppfattas som slarvigt sammanfogad. Resultatet kan även skilja mellan olika operatörer och dagsform. Vid höga visuella krav är manuell limning därför i allmänhet inte ett lämpligt alternativ.

 

Hänsyn till materialegenskaper, hantering och produktionssteg.

Vid planeringen av en produktionsprocess väljer man först lämpligt material. Hänsyn tas till materialets konsistens under doserings- och sammanfogningsprocessen samt under det efterföljande härdande tillståndet. Materialets härdningstid påverkar samtliga produktionssteg både uppströms och nedströms. Även förhållanden som fuktighet och temperatur i produktionsmiljön påverkar slutproduktens kvalitet.

I vissa fall krävs förbehandling för att säkerställa att komponentens yta är ren och att vidhäftning mellan limmet och materialet sker. Ibland kan efterbehandling vara nödvändig, t.ex. när limmet endast härdar under UV-ljus. Det finns även material som inte kan bearbetas manuellt eftersom de måste förberedas genom t ex avgasning, temperaturkontroll och sluten transport för att säkerställa att fyllmedel med högre densitet inte skiktar sig.

Krav på mätningsprocessen

Mätningsprocessen är ofta ett av de viktigaste momenten i produktionsprocessen då trenden inom industrin går mot ökade krav på produktkvalitet, processäkerhet, kvalitetssäkring och dokumentation.
Manuell applicering innebär nästan alltid brister i mätprocessen samtidigt som övervakning på ett tillförlitligt sätt är svårt att genomföra.

Vid höga krav på doseringsprocessen är maskinell bearbetning i de flesta fall enda alternativet då det garanterar en hög processäkerhet och reproducerbarhet över tid. 
Operatören kan med hög tillförlitlighet konfigurera, lagra, övervaka och dokumentera alla parametrar. Det är särskilt viktigt vid certifiering och vid uppfyllande av DIN-standard 2304 gällande kvalitetskraven för limningsprocesser.

Följande faktorer kan endast genomföras med ett doserings- och blandningssystem:

 • Konstant blandningsförhållande av flera material
 • Exakt utmatningsmängd
 • Exakt skottstorlek
 • Definierade toleransområden
 • Kontroll och dokumentation av tillämpningen

 

Beaktande av ekonomiska faktorer

En investering i ett doserings- och blandningssystem kan innebära en hög investeringskostnad, men värt att beakta är att driftskostnaderna brukar vara betydligt högre vid manuell bearbetning.
Tillverkningskostnaden av patroner är cirka tre till tio gånger högre jämfört med kostnaden för 20-litersbehållare, vilket gör att små förpackningar är dyrare än stora. Patronbearbetning ger mycket materialavfall då patronerna inte töms helt. De använda patronerna måste även sorteras som farligt avfall. Med större förpackningar kan resurserna användas mer effektivt och påverkan på miljön blir mindre. 

Ofta tar appliceringen av material med patroner betydligt längre tid än med ett doserings- och blandningssystem, eftersom patronen först måste fyllas på eller bytas ut.
En annan viktig faktor är värdet på slutprodukten. Om produkten har ett högt värde kan kvalitetsbrister snabbt bli dyrbart. Ju högre mervärde som skapas genom limnings- eller ingjutningsprocessen, desto högre krav ställs på doseringsprocessen. Det kan därmed i vissa fall vara fördelaktigt att investera i ett doserings- och blandningssystem även när det gäller mindre produktionsmängder.

Slutsats

Produktionsprocessen bestäms av materialegenskaperna och kraven på slutprodukten. De tekniska alternativen, kostnaderna och fördelarna måste därför alltid värderas och analyseras i varje enskilt fall.

Felprocenten vid manuell bearbetning är ofta högre än vid maskinell bearbetning med ett doserings- och blandningssystem, men vid små volymer eller om den visuella aspekten inte är viktig kan manuell tillämpning vara mest effektiv. Det krävs dock en analys för att utvärdera varje enskild applikation.

Vid stora volymer och då det ställs krav på kvalitet, processäkerhet, kvalitetssäkring och dokumentation är ett doserings- och blandningssystem alltid det bästa alternativet. 

 

Ditt partnerskap med DOPAG

 • En kontaktperson för hela systemlösningen
 • Alla tillämpningar från en enda leverantör
 • Implementering av specifika krav och automatisering
 • Vägledning av DOPAGs experter
 • Tekniskt centrum för testning och kundutbildning
 • Nära samarbete med materialtillverkare
 • Decennier av erfarenhet av dispensering- och blandningsteknik
 • Global distribution och service i över 40 länder

Din kontaktperson

Referensprojekt

Tillämpningar

Välj dina tillämpningar:
Alla DOPAG-artiklar på ett ögonblick:
 1. FIPFG-serietillverkning av PU-skumpackningar för kopplingsskåp

  SAE Schaltanlagenbau Erfurt sätter man sin tillit till dynamicLine från DOPAG för den separata tillverkningen av kopplingsskåp. Vi har besökt dem på plats.

  Mer
 2. Dispensering av två olika typer av smörjmedel

  Vi konfigurerade ett automatiserat smörjmedelsdispenseringsystem som optimerar produktionsprocesserna inom fordonsindustrin.

  Mer
 3. Doseersystemen voor de productie van waterstoftanks

  Het eldomix doseersysteem vult een impregneerbad voor de productie van waterstoftanks met behulp van het draadwikkelproces.

  Mer
 4. Dispensering av flytande silikongummi (LSR) inom medicinteknik, livsmedelsindustri och e-mobilitet

  Särskilt stränga villkor gäller för produktion inom medicinteknik och livsmedelsindustrin. En särskild konfiguration från DOPAG gör det möjligt att använda doseringssystemet i renrum.

  Mer
 5. Hur man byter från manuell till automatiserad tillämpning

  När är det fördelaktigt att byta från manuell dosering till en dispenserings- och blandningsmaskin? - Vi hjälper dig att identifiera de parametrar som påverkar valet.

  Mer
 6. Hög kostnadseffektivitet och många olika användningsområden för PU-skumpackningar

  Lär dig allt om Form-In-Place-Foam Gasketing (FIPFG) och hur det redan har börjat revolutionera tillverkningsprocesser runt om i världen.

  Mer
 7. Packningar och elektronikgipsning för tillverkning av väggmonterade elektronikskåp

  PU-packningar och ingjutningsmassor skyddar den känsliga elektroniken i en väggmonterad elektonikskåp mot damm, smuts och fukt. Vi erbjuder lösningar för båda tillämpningarna.

  Mer
 8. Dispenserings- och blandningsteknik för tillverkning av LNG-tankfartyg

  Vi erbjuder dispenseringssystem för tillförlitlig applicering av lim och tätningsmedel vid tillverkning av transporttankar för flytande naturgas (LNG).

  Mer
 9. Kontaktlös applicering av fett och olja

  Kontaktlös applicering av smörjmedel uppfyller alla villkor för komplexa, automatiserade produktionsprocesser och är nu standard inom många branscher. Vi presenterar alternativen.

  Mer
 10. Exakt limning för världens första infällbara solcellstak

  Det schweiziska nystartade företaget dhp technology har konstruerat världens första infällbara soltak. De enskilda modulerna är tillverkade med dispenseringsteknik från DOPAG.

  Mer
 11. Packning och limning av kontrollskåp

  Med dynamicLine erbjuder DOPAG ett system för båda tillämpningarna och möjliggör därmed en effektiv, automatiserad serieproduktion.

  Mer
 12. Manuell applicering av smörjmedel

  DOPAG erbjuder speciella doseringsstationer för manuell applicering av smörjmedel. Med hjälp av en adapter kan komponenter som O-ringar och andra tätningar smörjas manuellt.

  Mer
 13. Beläggning av självhäftande etiketter med silikon

  Självhäftande etiketter och klistermärken tillverkas med silikonbeläggning via beläggningssystem. Vi tillhandahåller doseringssystemet för att säkerställa materialtillförseln.

  Mer
 14. Gjutning av elektronikkort

  DOPAG tillhandahöll ett doserings- och blandningssystem för ingjutning av elektronikkretsar för batteripaket för elcyklar.

  Mer
 15. Serieproduktion af pakninger af PU-skum i bilindustrien

  Med dynamicLine erbjuder DOPAG en effektiv lösning för serietillverkning av PU-skumpackningar inom alla branscher.

  Mer
 16. Limning och tätning i flygplanstillverkning

  Volumix-doserings- och blandningssystemet är en smart lösning för att fylla patroner med lim och tätningsmedel i flygplanstillverkning.

  Mer
 17. Automatiserad limning av filter

  För tillverkningen av plastfilterelement konfigurerade DOPAG ett automatiserat doserings- och blandningssystem.

  Mer
 18. Automatiserad applicering av tätningsmaterial

  DOPAG erbjuder en individuell lösning för användning av enkomponentstätningsmedel vid tillverkning av kardanaxlar för specialfordon.

  Mer
 19. Serietillverkning av PU-skumpackningar

  Med dynamicLine erbjuder DOPAG en effektiv lösning för serietillverkning av PU-skumpackningar inom alla branscher.

  Mer
 20. Doserings- och blandningssystem för limning av fordonskomponenter

  DOPAG utvecklar ett doserings- och blandningssystem för limning av fordonskomponenter för att säkerställa enhetliga standarder över hela världen.

  Mer
 21. Ventiler för fettsprutning i möbeltillverkning

  DOPAG erbjuder möbeltillverkare flexibla och pålitliga lösningar för automatiserad applicering av smörjmedel.

  Mer
 22. Effektiv hantering av komponenter vid dosering av tätningsskum

  För automatiserad applicering av PU-tätningar på styrskåpsdörrar tillhandahåller DOPAG ett dynamiskt blandningssystem i kombination med en linjär robot och skyttelskjutbord.

  Mer
 23. Honeycomb-kapsling av sandwichpaneler

  Med hjälp av doseringssystemet coredis kan honungskakorna i sandwichpaneler, som används i flygplansinteriörer, fyllas homogent.

  Mer
 24. Tätningsmedelsdispensering för lastbilstillverkare

  DOPAG stödde framgångsrikt en lastbilstillverkare med ett doseringssystem för manuell applicering av en enkomponenttätningsmassa.

  Mer
 25. Ventiler för kontaktlös sprutning av fett och olja

  Ventiler för sprutning av fett och olja. Kontaktlös applicering av smörjmedel i svåråtkomliga områden.

  Mer
 26. Exakt ingjutning av filter och filterelement

  Exakt ingjutning av filter och filterelement är nödvändig för hög säkerhet och renhet. DOPAG stödde en global tillverkare med individuellt konfigurerade doserings- och blandningssystem.

  Mer
 27. Lönsam produktion av komponenter för kontrollskåp och höljen

  Med dynamicLine från DOPAG kan kunderna genomföra packnings- och limningsapplikationer med ett enda system.

  Mer
 28. Doseringssystem för optimal smörjmedelsdispensering

  Kraven på typen av smörjmedelsdispensering varierar och beror alltid på den tillämpning som utförs. Lär dig här mer om de fyra nyckelfaktorerna för framgångsrik systemdesign!

  Mer
 29. Kontinuerlig dosering av smörjmedel, lim och tätningsmedel.

  Membranventilen garanterar en ren tillämpning och hög tillförlitlighet i automatiserade doseringsprocesser.

  Mer
 30. Dispensering av fyllmedel för termiska luckor

  Användning av termiska spaltfyllare leder till mer avancerade krav på mätningsteknik - läs mer om lösningarna från DOPAG.

  Mer
 31. Automatiserad applicering av PU-tätningar på komponenter

  Jämfört med manuella tätningar erbjuder automatiskt applicerade PU-tätningar många fördelar.

  Mer
 32. Skottventil för kontaktlös smörjning

  DOPAG presenterar skottventilen i en ny video: Den är perfekt lämpad för kontaktlös materialtillförsel i högt automatiserade processer.

  Mer
 33. FIPFG med hög kvalitet - tillämpningar

  Tillverkare av styrskåp Fandis använder skumpackningar på olika komponenter. DOPAG har konstruerat ett FIPFG-system för denna tillämpning.

  Mer
 34. Individuell fettdispensering

  DOPAG har utvecklat två unika smörjmedelssystem för tillverkning av kulskruvar inom fordonsindustrin.

  Mer
 35. Doseringssystem för 3D-utskrift av vätskor

  Eldomix-dispenseringssystemet fyller materialbehållare i 3D-skrivare med flytande utskriftsteknik.

  Mer
 36. Automatiserade system för inkapsling av elektronik

  DOPAG erbjuder automatiserade ingjutningslösningar för olika tillämpningar - två praktiska exempel!

  Mer
 37. Nyckelfärdiga system för automatiserad dosering och blandning

  CTO Daniel Geier talar i intervjun om utmaningar inom automatiserad doseringsteknik.

  Mer
 38. Automatiserad fettmätning

  DOPAG presenterar en produktionscell som kan användas för smörjning och oljning. Disocver har även ventiler för kontaktlös materialtillämpning.

  Mer
 39. Doseringsteknik vid tillverkning av rotorblad

  Mätnings- och blandningssystem är nödvändiga i olika tillämpningar vid tillverkning av rotorblad. DOPAG presenterar sina lösningar.

  Mer
 40. Individuella system för automatiserad limdispensering

  Hushållsapparattillverkaren Amica använder ett individuellt limdoseringssystem från DOPAG för tillverkning av ugnsluckor.

  Mer
 41. Automatiserad produktion av skumpackningar

  Med dynamicLine presenterar tillverkaren av doseringsteknik DOPAG ett nytt dynamiskt blandningssystem för många olika tillämpningar.

  Mer
 42. Exakt dosering av fett och olja

  DOPAG har utvecklat ett speciellt doseringssystem för automatisk smörjning av gasfjädrar.

  Mer
 43. Smörjning inom fordonsindustrin

  Individuella fett- och limdispenseringsanläggningar från DOPAG garanterar elektriska parkeringsbromsar av högsta kvalitet.

  Mer
Visa mer